Category: Ressources

illustration-guide-securite-maxglyron

Gid pou sekirite pèsonèl

Nan yon kontèks enstabilite ak ensekirite jeneralize, se mèt kò ki veye kò. Gid sa pote kèk konsèy pratik pou ede chak sitwayen pwoteje tèt yo lakay yo, nan lari, espas piblik, nan travay elatriye.